فراخوان رويداد كار، مهارت و نوآوري دانشجویان دختر(تحت عنوان طرح کمند) دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.

گفتنی است رویداد کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر (تحت عنوان طرح کمند) با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با محوریت توانمندسازی دختران دانشجو و حمایت از ایده ها و طرح های نوآورانه آنها برای اولین بار در ده دانشگاه منتخب کشور از جمله دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

جهت مشاهده فراخوان رویداد کمند بر روی اینجا  کلیک کنید.