دانشکده علوم ریاضی و علوم کامپیوتر و مدیریت کارآفرینی و نوآوری دانشگاه و با همکاری دانشکده ی علوم ورزشی برگزار می کند:

“مسابقه ی طراحی و ساخت بازی و اسباب بازی رومیزی” 

 

شیوه نامه شرکت در مسابقه

 

 مهلت ثبت نام در مسابقه و ارسال اطلاعات تیم به دبیرخانه ی مسابقه : پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

فرم الکترونیک ثبت نام: https://form.hsu.ac.ir/view.php?id=58952