قابل توجه دانشجویان دوره روزانه متقاضی خوابگاه‌های دانشجویی نیم سال اول ۹۸-۹۷

قابل توجه دانشجویان دوره روزانه (دختر و پسر) متقاضی سکونت در خوابگاه‌های دانشجویی نیم‌سال اول سال تحصیلی  ۹۸-۹۷

براي مشاهده اطلاعیه بر روی اینجا کلیک کنید.