میز خدمت الکترونیک دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی شد.برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

سامانه میز خدمت الکترونیک

اتوماسیون اداری

اداره دانش آموختگان

اداره پذیرش و ثبت نام

اداره امتحانات

کلیه فرایندها

تکریم ارباب رجوع

معرفی کارشناسان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آیین نامه های آموزشی