اخبار و اطلاعیه ها
به عنوان تنها عضو همکار غیراروپایی: دانشگاه حکیم سبزواری به پروژه ی مسکن انبوه اروپا پیوست/دکتر حسن استاجی عضو ناظر کمیته ی مدیریت پروژه
انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان عضو کمیته تخصصی مدیریت مصرف انرژی و انرژی های تجدیدپذیر کارگروه راهبردی مدیریت سبز وزارت علوم
در پژوهش بین المللی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه هنرهای کاربردی وین: الهام گرفتن از خانه های تاریخی شهر سبزوار در معماری معاصر بررسی شد
برگزاری نمایشگاه گره و کاربندی