همایش علمی پژوهشی سلسلة الذهب
همايش ملي نانو فناوري در علوم و مهندسي
کنگره ملی وقف، حماسه اقتصادی و سبک زندگی اسلامی
آشنایی با حکیم سبزواری
آشنایی با حکیم سبزواری

--- به نام خداوند جان آفرین                                    حکیم سخن در زبان آفرین --- از آن جا که ممکن است برخی از...

سمينار آموزشی-امنيتی شبکه علمی غرب آسیا
همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار
سومین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
دومين کنفرانس الکترومغناطيس مهندسی (کام) ايران
راهنمای ثبت نام دکتری
راهنمای ثبت نام دکتری

ضمن تبريك موفقيت شما  ، از اين كه دانشگاه حکیم سبزواری را جهت ادامه‌ي تحصيلات خود انتخاب نموده ايد، بسيار...