دکتر حمیدرضا اویسی
گفتگو با مدیر پژوهشی دانشگاه درخصوص سیاست ها، اولویت ها و اهداف حوزه پژوهش و فناوری

مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری عنوان کرد: افزایش گرنت پژوهشی اساتید، جذب دستیار پژوهشی (محقق پسادکتری)، جهت دهی به طرح...

انتصاب مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر حمیدرضا اویسی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر را به عنوان "مدیر پژوهشی"...

دعوت انستیتو ملی تحقیقات مواد ژاپن از عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد

در ادامه موفقیت ها و تحرکات علمی دانشگاه حکیم سبزواری یکی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه بزرگ شمال شرق...

اخبار حوزه پژوهش و فناوری اطلاعات
اخبار حوزه پژوهش و فناوری اطلاعات

جمعی از همکاران محقق و پژوهشگر عضو هیأت علمی در عرصه تحقیق، پژوهش و فناوری خوش درخشیده اند. بدین منظور...