مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری
ثبت دو ژن باکتریایی جدید بومی ایران در بانک جهانی ژن توسط محققان شرکت زیست کود سازان ارغوان مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری

محققان شرکت زیست کود سازان ارغوان مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری موفق به شناسایی و ثبت دو ژن...

پذیرش دو واحد فناور جدید در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری

در سی و یکمین جلسه شورای مرکز رشد با پذیرش دو واحد فناور در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم...

برای نخستین بار در کشور کودهای بیولوژیک دارای میکروارگانیسم های تولید کننده هورمون رشد توسط شرکت کودسازان ارغوان مستقر در مرکز رشد دانشگاه تولید شد

فناوران شرکت کودسازان ارغوان مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری برای نخستین بار در کشور موفق به تولید کودهای...

درخشش فناوران مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در ارزیابی سطح بلوغ فناوری توسط وزارت علوم

محصولات فناوری تولید شده در شرکت های مستقر در مرکز رشد در ارزیابی سطح بلوغ فناوری توسط وزارت علوم خوش...

کسب دو رتبه برتر استان توسط پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در اختتامیه جشنواره و نمایشگاه هفته پژوهش استان خراسان رضوی

مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در جشنواره و نمایشگاه هفته پژوهش استان خراسان رضوی حضوری موفق داشت و فناوران این...

مصاحبه با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره دومین شرکت فناور مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری: مهمترین اِلمان جهت سنجش کارآمدی ایده، نیاز بازار است

شرکت "سیمرغ الکترونیک اسرار" مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با ایده محوری اتوماسیون صنعتی با محوریت طیور در...

مجوز دومین شرکت دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد

 مدیر مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری  گفت : شرکت سیمرغ الکترونیک اسرار ، مستقر در مرکز رشد این دانشگاه  به...

پذیرش دو واحد فناور جدید در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری

در بیست و سومین جلسه شورای مرکز رشد با پذیرش دو واحد فناور در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکم...

در بیستمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری دو واحدهای فناورجدید، مجوز ورود به این مرکز را کسب کردند

دو واحدهای فناورجدید،  مجوز ورود به مرکز رشد دانشگاه را کسب کردند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در بیستمین جلسه...

گفتگو با مدیرعامل شرکت فناور موفق مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری: مرکز رشد، محلی جهت تحقق شعار «توسعه اقتصاد دانش بنیان»

مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در سال۹۳ و بر اساس مأموریت اصلى مراکز رشد که ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى...

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >