مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری
مجوز نخستین شرکت دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد

مدیر مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری  گفت : شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد، مستقر در مرکز رشد این دانشگاه  به...

گفتگو با مدیرعامل شرکت فناور موفق مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری:مرکز رشد، هدیه ی امید است به خلاقیت

مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در سال۹۳ و بر اساس مأموریت اصلى مراکز رشد که ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى...

گفتگو با شرکت فناور موفق مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری:مرکز رشد پیوند دهنده علم و عمل است

تغییرات در الگوی کسب و کار و لزوم شکل گیری مراکز علم و فناوری در جهت ایجاد دانشگاه های نسل...

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2