هفتمین جشنواره ملی رویش
دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در جشنواره ملی “رویش” خوش درخشیدند/ کسب ۳ عنوان برتر هفتمین جشنواره ملی رویش توسط کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه

هفتمین جشنواره ملی رویش با درخشش دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری به کار خود پایان داد. مدیر فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری...