هفتمین دوره مسابقات سراسری ریخته گری دانشجویان
هفتمین دوره مسابقات سراسری ریخته گری دانشجویان کشور با معرفی تیم های برتر در دانشگاه حکیم سبزواری به کار خود پایان داد

 هفتمین دوره مسابقات سراسری ریخته گری دانشجویان کشور که به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، با معرفی تیم های...

هفتمین دوره مسابقات سراسری ریخته گری دانشجویان کشور به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شد

هفتمین دوره مسابقات ملی ریخته گری دانشجویان صبح امروز با حضور هشت تیم از دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه...