همایش
فرماندار سبزوار: نگاه ویژه و تخصصی به زبان، یک مهارت است.
فرماندار سبزوار: نگاه ویژه و تخصصی به زبان، یک مهارت است.

فرماندار سبزوار  در نخستین همایش ملی آسیب شناسی زبان های خارجی در ایران به اهمیت زبان به عنوان ابزاری که زمینه...

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در همایش آسیب شناسی زبان های خارجی در ایران: برون رفت از نظام تک زبانی، یک ضرورت است
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در همایش آسیب شناسی زبان های خارجی در ایران: برون رفت از نظام تک زبانی، یک ضرورت است

مهندس زرافشان در نخستین همایش ملی آسیب شناسی زبان های خارجی، ضمن تاکید و تأمل بر عنوان این همایش بیان...

نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران با قرائت پیام رئیس دانشگاه، آغاز شد
نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران با قرائت پیام رئیس دانشگاه، آغاز شد

نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران، صبح روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه با قرائت پیام...

برنامه همایش آسیب شناسی زبان های خارجی در ایران
برنامه همایش آسیب شناسی زبان های خارجی در ایران

 به نام خداوند جان و خرد   برنامه‌های نخستین همایش ملّی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران ۹ و ۱۰ اردیبهشت...

مراسم گرامیداشت روز معمار

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2