انتصابات
انتصاب سرپرست گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
انتصاب سرپرست گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

رئیس دانشگاه در حکمی، دکتر سیدجواد خاتمی، عضو محترم هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی را به عنوان...

انتصاب مدیر گروه محیط زیست

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر مجتبی هادوی‌فر، عضو هیأت علمی گروه محیط زیست به عنوان"مدیریت گروه  محیط زیست" منصوب...

انتصاب رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی
انتصاب رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر سیدمحمدمهدی نوری عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی شیمی را به عنوان " رئیس دانشکده مهندسی...

انتصاب سرپرست مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر سیداحسان علوی، عضو محترم هیات علمی گروه اقتصاد را به عنوان "مدیریت سرپرست برنامه، بودجه...

انتصاب سرپرست گروه مهندسی نفت
انتصاب سرپرست گروه مهندسی نفت

رئیس دانشگاه در حکمی مهندس سید حسن حجی‌آبادی، عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی نفت را به عنوان  "سرپرست گروه...

انتصاب مدیر گروه برق

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر مهدی صمدی بی نیاز، عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی برق را به عنوان "مدیر...

انتصاب “سرپرست حوزه مدیریت اداری و پشتیبانی”

رئیس دانشگاه در حکمی  آقای سید محمدرضا راستی ثانی، را به سمت "سرپرست حوزه مدیریت اداری و پشتیبانی" دانشگاه منصوب ...

انتصاب سرپرست حوزه معاون مدیر همکاری های علمی،‌ بین‌المللی و دانشجویان غیرایرانی

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر محمدرضا عادل، عضو  هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی را به عنوان سرپرست حوزه...

انتصاب سرپرست گروه علوم سیاسی

 رئیس دانشگاه در حکمی دکتر علی قربانپور دشتکی، عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی را به عنوان "سرپرست گروه علوم سیاسی" منصوب...

انتصاب مدیر گروه مطالعات اجتماعی
انتصاب مدیر گروه مطالعات اجتماعی

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر شفیعه قدرتی، عضو  هیأت علمی گروه مطالعات اجتماعی را به عنوان مدیر گروه "مطالعات اجتماعی"...

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod