انتصابات
انتصاب”معاون مدیر همکاری‌های علمی، بین‌المللی و دانشجویان غیرایرانی” 

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی،عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مواد و پلیمر به عنوان "معاون...

انتصاب رئیس اتاق فکر مدیریت روابط عمومی

با حکم رییس دانشگاه، دکتر رحمان زندی، عضو محترم هیات علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومرفولوژی به عنوان "رئیس اتاق...

انتصاب “رئیس اتاق فکر حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع”

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر علی خوش سیما، عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی مهندسی نفت به عنوان...

انتصاب “سرپرست گروه آموزشی مکاترونیک و مهندسی پزشکی” 

رئیس دانشگاه دکتر احمد حاجی پور، دانشیار محترم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به سمت "سرپرست گروه آموزشی مکاترونیک و مهندسی پزشکی" دانشکده مهندسی برق...

انتصاب سرپرست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

طی حکمی از سوی رئییس دانشگاه، دکتر رحیم ایلدرآبادی، عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی برق به عنوان "سرپرست دانشکده...

انتصاب “سرپرست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی” 

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر محمدرضا شهابی کاسب، عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی به عنوان "سرپرست دانشکده تربیت بدنی...

انتصاب”مدیر گروه آموزشی زیست شناسی”

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه، خانم دکتر تکتم حجار، عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی زیست شناسی به عنوان...

انتصاب “سرپرست گروه آموزشی مهندسی مواد”

سرپرست دانشگاه در حکمی دکتر سید علیرضا حسینی عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی مهندسی مواد را به عنوان  "سرپرست...

انتصاب نماینده وزارت در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری

با حکم دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، سرکار خانم دکتر سیده سمیه خاتمی سبزوار به سمت نماینده وزارت در...

انتصاب “مدیر امور اداری و پشتیبانی” 

با حکم سرپرست دانشگاه، مهندس راستی ثانی، سرپرست محترم حوزه مدیریت اداری و پشتیبانی به عنوان "مدیر امور اداری و پشتیبانی"...

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod