انتصابات
انتصاب رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی
انتصاب رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر سیدهادی حسینی را به عنوان رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی منصوب کرد....

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو کارگروه بازبینی مقطع کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی ملکولی انتخاب شد
عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان عضو کارگروه بازبینی مقطع کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی ملکولی انتخاب شد

طی حکمی از سوی دکتر منصور افشار محمدیان، مدیرکارگروه علوم زیستی کشور، دکتر مجید مومنی مقدم عضو هیات علمی دانشگاه...

ابقاء مدیر پژوهشی دانشگاه
ابقاء مدیر پژوهشی دانشگاه

دکتر علی اصغر مولوی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در حکمی دکتر حمیدرضا اویسی، عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مواد...

انتصاب مدیر گروه آمار
انتصاب مدیر گروه آمار

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر محمد بلبلیان قالیباف عضو هیأت علمی گروه آمار را به عنوان "مدیر گروه آمار" منصوب...

انتصاب سرپرست دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر رضیه موسوی‌فر، عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی را به عنوان " سرپرست دانشکده ادبیات و...

انتصاب سرپرست گروه زبان و ادبیات فارسی
انتصاب سرپرست گروه زبان و ادبیات فارسی

    طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر مهیار علوی‌مقدم عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی به...

انتصاب “سرپرست گروه  علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع”
انتصاب “سرپرست گروه  علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع”

با حکم رئیس دانشگاه، دکتر علی یحیایی، عضو محترم هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث و تاریخ تشیع به...

انتصاب مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی
انتصاب مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در حکمی آقای محمد باقری سبزوار، عضو محترم هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی را...

انتصاب سرپرست گروه ریاضی کاربردی
انتصاب سرپرست گروه ریاضی کاربردی

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر مرتضی جعفرزاده، عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی را به عنوان "سرپرست گروه ریاضی...

انتصاب مدیرگروه زبان و ادبیات فرانسه
انتصاب مدیرگروه زبان و ادبیات فرانسه

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر هاله چراغی عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه را به سمت "مدیریت...

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod