دکتر سهیلی فرد
نشست شورای مرکزی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه این نشست گفت: شرکت آریاصنعت هوشمند اسپاد به عنوان نخستین...

یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

 یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی به نقل از مرکز رشد دانشگاه،...

برگزاری کارگاه آموزشی معرفی مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان
برگزاری کارگاه آموزشی معرفی مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان

با تلاش و همت مدیریت فرهنگی دانشگاه  و مرکز رشد واحدهای فناوری، کارگاه آموزشی در خصوص معرفی مرکز رشد و...