مشاور رییس دانشگاه در امور بانوان

دکتر سیده سمیه خاتمی

عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه حکیم سبزواری استاد یار دکترای منابع اسلامی قران و نهج البلاغه

مشاهده رزومه

اطلاعات تماس :

ایمیل :  hakim@hsu.ac.ir