همراهی همسر و فرزندان 

ازدواج موقت ، ازدواج جایگزین ، ضرورت

مرسوم بودن مهریه از قدیم اما متناسب با توان داماد

🔻مهم پیدا کردن شناخت در ازدواج است نه گذشت زمان

سنت های خوب را یاد بگیرید .