🔴چرا من پسر نشدم !
🔴کاش یک دختر بودم !


🙌سلام بر امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام و سلام‌بر شما محبان اهل بیت علیهم السلام

🌿ادامه می دهیم تفسیر سوره نساء را حول محور مباحث زنان و خانواده

 

سخنی که ممکن است از طرف دخترها و پسرها بشنویم که ؛
اگر من دختر بودم ، تاکسی جلوی پای من ترمز میزد.
اگر من دختر بودم، لباس گرم بیشتری تنم بود.
اگر من دختر بودم، مردم بیشتر مرا تحویل می گرفتند.
کاش من یک پسر بودم تا تابستانها بتوانم لباس کمتری بپوشم .
کاش من یک پسر بودم تا وقتی جایی منتظر می ایستم نگاه های سنگین مردان اذیتم نکند و ……

اما قرآن چه زیبا میگوید؛ هیچگاه تمنای یکسان بودن همه چیز یا جای دیگری بودن را نداشته باشید. حتی انگشتان یک دست هم باید متفاوت باشند تا کارایی بهتری ایجاد کنند مهم این است که نسبت به اموری که اختیاری در آن نداریم راضی به رضای الهی باشیم و اگر در جایی دلیلش را نفهمیدیم سوءظن به خدا نداشته باشیم.
بدانیم هر نعمتی مسئولیتی به دنبال خودش دارد و از دست دادنش نیز با غم همراه است.

بدانیم همانگونه که مردان در خصوصیاتی نسبت به زنان برتری هایی دارند ،زنان نیز در خصوصیاتی برتری‌های نسبت به مردان دارند و به این واسطه خدای متعال آنها را از چیزهایی بهرمند می کند پس به جای آنکه آرزو کنیم جای یکدیگر باشیم ویژگی های خود را قدر بدانیم و با تلاش و کوشش به دنبال فضل خدا باشیم .

(دعای ۱۷ صحیفه سجادیه )
خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست و پدران و مادران و فرزندان و اهل ما و خویشان و نزدیکان و همسایگانمان از مردان مؤمن و زنان مؤمنه،را برای دفع زیان شیطان ، زره‌های نگاه دارنده بپوشان؛ 🤲🤲
و به ایشان اسلحه‌های برّنده بر ضد او عطا کن.🤲🤲