ثبت نام مهد قرآنی کوثر در دانشگاه حکیم سبزواری در رده سنی سه تا شش سال همراه با یادگیری تخصصی قرآن و چرتکه آغاز گردید.همکاران متقاضی ثبت نام به خانوم شریفی با شماره همراه09398186461 تماس حاصل نمایند.