دامه می دهیم استنادات قرآنی خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها را

⚫️🔴پاسخ عهد شکنان

ایشان چنان در این خطبه با اقتدار و محکم و با صلابت سخن میگوید که جو حاکم بر مجلس و محفل را به کلی عوض میکند. در بخشی از خطبه می فرماید :

“آیا در شما جز گزاف گویی و آشوب گری و چاپلوسی کنیزکان و طعنه زنی دشمنان چیزی هست؟ یا چون گیاه روییده در مزبله و قبور نقره اندود (ظاهری نیکو دارید).
همانا توشه ای ناپسندیده از بهر خویش به پیش فرستادید که مایه خشم خدای متعال و عذاب جاویدان شما گردید.”
حضرت زینب سلام الله علیها طبق مضمون آیه ۸۰ مائده می فرماید ؛ألا ساء ما قدمت لکم أنفسکم أن سخط الله علیکم ؛ و از بدی توشه ای سخن می گوید که برای خود فرستادند و این همان هشداری است که خدای متعال به افراد عهد شکن می دهد و سخن حضرت زینب سلام الله علیها عهد واقعی را به همه ما یادآوری می کند .