ادامه می دهیم استنادات قرانی خطبه حضرت زینب سلام الله علیها را در کوفه
❇️نتیجه کار ؛ خواری و بیچارگی

حضرت زینب سلام الله علیها در ادامه فرمودند :
…أَتَدْرُونَ وَيْلَكُمْ أَيَّ كَبِد لُِمحَمَّد(صلى الله عليه وآله) فَرَثْتُمْ؟ ..
شما به خشم خدا گرفتار گشته و خوارى و بيچارگى بر شما حتمى شد!
واى بر شما! آيا مى دانيد چه جگرى را از محمد(صلى الله عليه وآله) شكافتيد؟ و چه پيمانى را گسستيد؟ و چه حرمسراى ارزشمندى از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) را آشكار كرديد [پرده نشينان حريم محمّدى را بر كوچه و بازار نشان داديد؟] و چه حرمتى را از او هتك كرديد؟ و چه خونى را از او بر زمين ريختيد؟
صدیقه صغری در اوج کلام خود، نتیجه این کارکوفیان را با استناد به آیه ۶۱بقره مشخص میکند، و می فرمايد: “وَ ضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ.”مهر خواری و ذلت و دچارشدن به عذاب الهی برای شماست، برای کسانی که به آیات خدا کفر ورزیدند و پیامبران را به ناحق کشتند .