سلام بر شما
قرآن ، زن و خانواده
🌿پاسخگویی به سوالات در فضای اعتراضات و اغتشاشات (بخش دوم )
⚫️🔴اهمیت دو تار موی من !

خدای متعال در قرآن(حجرات،۷) می فرماید: اگر پیامبر و رهبر جامعه از بسیاری از امور از شما پیروی کند خود شما دچار سختی زیاد خواهید شد، نمونه عینی وقتی است که زنان همزمان با ایجاد فمنیسم تن به آزادی جنسی دادند و در عوض پوشش های بلند صد سال پیش، امروز برهنگی و شیوع بیماری‌های متعدد جنسی را موجب گردیدند. بحث اصلی در دو تار مو نیست بحث در مرزی است که اگر نباشد دیگر غیرت مردانه ای هم در محافظت از خانواده نخواهد بود . اما اگر حجاب حتی بدون خلوص نیت هم رعایت شود موجب از بین رفتن آزار بر زنان می گردد.

دکتر خاتمی، تفسیری به روز از قرآن کریم ،هر دو روز یکبار ،یک آیه، یک نکته🌹
@maarefislam