سلام بر شما
قرآن ، زن و خانواده
پاسخگویی به سوالات در فضای اعتراضات و اغتشاشات (بخش اول)
بهترین راه گفتگو است !

همواره در قرآن گفتگو به صورت کامل و دقیق در موضوعات مختلف انجام گرفته و نقل شده
مطمئنا شنیدن سخنان دیگران و گزینش بهترین آنها، در صورتی امکان پذیر است که زمینه طرح نظرها و اندیشه‌های گوناگون وجود داشته باشد .
اسلام حتی سرسخت‌ترین دشمنان و سردمداران کفر را به گفتگو دعوت کرده این نکته در سیره معصومان (علیهم السلام) نیز کاملا دیده می شود. آنان هر کدام به تناسب فضای فرهنگی زمان خود، با تشکیل جلسات گفتگو و مناظره با صاحبان عقاید مختلف،گفتگو می‌کردند و با آنان به بحث و محاجّه می‌پرداختند. البته کسانی همواره در تلاشند کوشش کنند فضایی از رعب را ایجاد کنند و این خلاف دین ماست ولی این شرایطی لازم دارد؛ یعنی سخن باید خوب شنیده شود و افراد به صورت‌ منطقی با هم سخن گویند، برای گرفتن نتیجه مطلوب لازم است یک موضوع مورد توجه قرار گیرد، با ذکر موضوعات متعدد در یک جلسه مثل حجاب، گشت ارشاد، اقتصاد، آقازاده ها ، …نمی توان به نتیجه مطلوب رسید .و البته این به معنای آن نیست که کسانی مجازند به اسم آزادی بیان افراد را به روش های غیر صحیح بیان اعترضات دعوت کنند و یا با ذکر دروغ های رسانه ای تهییج احساسات نمایند و این همان معنای خوب شنیدن و پیروی از بهترین سخن در آیه است.