(بخشی از دعای ماه ربیع الاول )
خداوندا، بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را با برکت و فرخندگی این ماه آشنا گردان🤲🤲
و خیر آن را روزی مان کن، و از شرّ آن بازدار🤲
و از رستگاران در آن قرار ده،🤲🤲
به رحمتت ای مهربان ترین مهربانان.

(دعای ۳۳ صحیفه سجادیه)
خدایا! به سبب دانشت که محیط بر همه چیز است، از تو درخواست خیر دارم؛ پس بر محمّد و آلش درود فرست و به خیر و نیکی در حقّ من حکم فرما.