جلسه بررسی مبانی علمی حجاب

با حضور خانم دکتر خاتمی عضو محترم هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و مشاور امور بانوان
🌿 به مناسبت ۲۱ تیر روز ملی عفاف و حجاب
با حضور معلمان، دانشجویان و کارشناسان
🔴به افراد شرکت کننده گواهی دوره اعطا می گردد .