قرآن، زن ،خانواده
شباهت یزیدیان با دشمنان انقلاب در برخورد با مسأله حجاب چیست ؟

آیا این از عدالت است که زنان خود را پشت پرده جای دهی ولی دختران رسول خدا را در میان نامحرمان حاضر کنی!

سِرّ حجاب این بزرگان چیست ؟

به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد .

https://cloud.hsu.ac.ir/s/zib47GnZxgCF2Tf (مشاهده فیلم)