برکات همراهی زنان و خانواده در اربعین چیست ؟

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! خود و خانواده خود را از آتشى که…حفظ كنيد.( تحریم ۶)

اصل مساله اربعین مربوط به اسارت بانوان و کودکان است!

به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد .

https://cloud.hsu.ac.ir/s/D3QMfYST7gSFHNP (مشاهده فیلم)