🔺سلسله نشست‌های “حجاب از نگاه علم؛ نگرشی چند رشته‌ای”( آکادمی اخلاق‌پژوهی روشمند و انجمن علمی معارف دانشگاه شهید بهشتی)

✅عنوان: بررسی شبهات دانشجویی حول فلسفه حجاب و عفاف

✔️ دکتر سیده سمیه خاتمی؛ استادیار معارف اسلامی و معاونت امور بانوان دانشگاه حکیم سبزواری

⏰زمان: چهارشنبه ۳ آبان؛ ساعت ۱۰

👈آی‌دی ثبت‌نام: @Ethics_academy

🔶 https://eitaa.com/ethicssbu 🔶