آیا عملکرد اسراییل نشان از ادعای برتری نژاد او دارد ؟
قرآن چه پاسخی می دهد؟

دو دلیل بر دروغ بودن ادعای اسراییل!
✅ قرآن : قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدار الاخره… ( بقره/۹۶)
✅عملکرد آنها…

کشتار کودکان #المعمدانی#اسرائیل

https://cloud.hsu.ac.ir/s/ZMbsdiDXEb7dKSS(مشاهده فیلم)