آیا تعطیلی شنبه موجب حمایت از اسرائیل در کشتار کودکان و زنان غزه نیست ؟

تعطیلی شنبه، غلبه فرهنگ بیگانه بر معاملات تجاری

تمسخر یهود و تغییر قبله

قد نَرى‌ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ …( بقره/۱۴۴)

به رسمیت شناختن یک نماد خاص یهود چه معنی دارد؟ آیا معنی جز حمایت از اسراییل جنایتکار را دارد؟

https://cloud.hsu.ac.ir/s/Kj4JPkfR3g9CHPT( مشاهده فیلم)