جشن روز دختر (همکاران دانشگاه) مادر و دختری. به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی و دفتر امور بانوان دانشگاه برگزار شد.

@hakimuniversity