آیا شهید رئیسی بین دختران و پسران دیوار کشید؟

جایگاه دختران در منظر شهید جمهور

…فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکمْ …
۳۱۶ نفر از اساتید دو درصد برتر پر استناد جهان از بانوان پژوهشگر ایرانی(در یکسال اخیر)

#شهید رییسی#دولت#دیوار#اساتید دو درصد برتر#تشییع

https://cloud.hsu.ac.ir/s/fxC4wQiDRr8ETzY(مشاهده فیلم)