اطلاعیه ها
دوره آمادگی بسندگی زبان انگلیسی(HSUEPT)

گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه حکیم سبزواری در نظر دارد دوره آمادگی بسندگی زبان انگلیسی(HSUEPT) را برای دانشجویان...

تمدید مهلت ثبت نام دوره های مرکزفنی و حرفه ای دانشگاه حکیم سبزواری
تمدید مهلت ثبت نام دوره های مرکزفنی و حرفه ای دانشگاه حکیم سبزواری

تقویم آموزشی دوره های مرکزفنی و حرفه ای مستقر در دانشگاه حکیم سبزواری ثبت نام از طریق لینک https://www.hsu.ac.ir/azad انجام...

راهنمای سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیه در خصوص سامانه جدید صندوق رفاه دانشجویان  راهنمای سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان

آشنایی با شرایط و خدمات همیار دانشجو

همیار دانشجو آشنایی با شرایط و خدمات همیار دانشجو

مجموعه کارگاه های ایمنی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در نظر داردکارگاه هایی با عناوین زیر جهت آشنایی کارشناسان ومدرسین آزمایشگاه ها و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مسائل...

فرصت های جایگزین خدمت مقدس سربازی و اخذ پروژه های کسر خدمت در صنایع دفاعی کشور
اطلاعیه: قابل توجه دانش آموختگان محترم متقاضی دانشنامه

با عنایت به زمان َبر بودن فرآیند صدور دانشنامه شامل تایید سامانه سجاد  واخذ کد صحت، آماده سازی و صدور...