دعوت از متخصصین بین المللی

  • مراحل دعوت از متخصصان خارجي:

      1) تكميل و تايپ فرم يك كه فرم فارسي مي‌باشد. تمامی موارد علی الخصوص شهر اخذ روادید تکمیل گردد. (لینک فایل: Form 1)

      2) تكميل و تايپ فرم دو كه به زبان انگليسي مي‌باشد. (لینک فايل: Form 2)

      3) اسكن تصوير واضح گذرنامه ميهمانان خارجي (فقط صفحه مشخصات) با فرمت JPG  یا PDF

      4) تكميل و ارسال فايل Word مشخصات ميهمانان خارجي (لینک فايل:Mihman  )

      5) ارسال فرم همايش امضاء شده  با فرمت JPEG (این فرم برای کلیه میهمانان اعم از کسانی که به منظور همایش دعوت نشدهاند باید تکمیل و امضاء گردد.(لینک فايل: Hamayesh)

     6) رزومه فارسی (برای اتباع کشورهای کانادا، بریتانیا و آمریکا)

     7) تکمیل فرم آنلاین وزارت امور خارجه توسط متخصص مدعو https://evisatraveller.mfa.ir/en/request/

در خصوص اتباع آمريكايي علاوه بر فرمهای فوق باید 3 فرم زیر نیز تکمیل گردد:

1-     دانلود فرم ویژه اتباع آمریکایی

2-     دانلود پرسشنامه مخصوص میزبان ایرانی اتباع کشور آمریکا

3-     دانلود Visa Application Form II. این فرم توسط تکمیل، امضا و اسکن گردد.

نکته مهم: مدارک درخواستی حداقل سه ماه قبل از انجام سفر بايد به مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ارسال گردند.