اطلاعیه ها
شروع ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

شروع ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 از شنبه 16 دی ماه

کرسی علمی ترویجی”ارزشمندی اشتغال زنان روستایی با تاکید بر آیات قرآن کریم و برتری آن بر سایر الگو های اشتغالی زنان “
کرسی علمی ترویجی”ارزشمندی اشتغال زنان روستایی با تاکید بر آیات قرآن کریم و برتری آن بر سایر الگو های اشتغالی زنان “

دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می کند: کرسی علمی ترویجی با عنوان ، "ارزشمندی اشتغال زنان روستایی با تاکید...

کرسی علمی ترویجی ما هنوز از دانشجویان خود یاد می گیریم
کرسی علمی ترویجی ما هنوز از دانشجویان خود یاد می گیریم

کرسی علمی ترویجی ما هنوز از دانشجویان خود یاد می گیریم لینک حضور مجازی https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk/-a7c-hv4  

سخـنرانی مهارت هـای ارتبـاط مـوثر

مدیریت فرهنگی و اجتماعی با همکاری ستاد بانوان و نهادرهبری دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:/ سخـنرانی مهارت هـای ارتبـاط...

سخنرانی شادی لذت و زندگی خلاق ویژه خانواده کارکنان

سخنرانی شادی لذت و زندگی خلاق ویژه خانواده کارکنان چهارشنبه ۶ دی ماه ساعت ۱۷ https://meeting5.hsu.ac.ir/b/skh-yyx-e2w لینک مجازی جهت خانواده...

فراخوان پذیرش استعداد های درخشان در مقطع کارشناسی ارشد – سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

فراخوان پذیرش استعداد های درخشان در مقطع کارشناسی ارشد – سال تحصیلی 1404-1403  جهت شرکت در فراخوان کلیک نمایید ....

سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می کند. https://meeting5.hsu.ac.ir/b/c9z-jjc-k6h

اطلاعیه شرکت تمام دانشجویان در طرح پایش سلامت ۱۴۰۳-۱۴۰۲

اطلاعیه شرکت تمام دانشجویان در طرح پایش سلامت 1403-1402 🔷فرایند شرکت در طرح پایش سلامت : 1-ورود به لینک کارنامه...

به مناسبت هفته پژوهش از کارکنان حوزه پژوهش تقدیر شد

به مناسبت هفته پژوهش با حضور رئیس دانشگاه از همکاران معاونت پژوهش و فناوری تقدیر شد.