اخبار
کسب مقام برگزیده و قابل تقدیر از جشنواره حرکت
کسب مقام برگزیده و قابل تقدیر از جشنواره حرکت

با اتمام هفتمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه شیراز، انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب یک مقام...

کسب مقام برگزيده و قابل تقدير از جشنواره حرکت
کسب مقام برگزيده و قابل تقدير از جشنواره حرکت

با اتمام هفتمين جشنواره ملي حرکت در دانشگاه شيراز، انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه حکيم سبزواري موفق به کسب يک مقام...

انتصابات جدید در دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
انتصابات جدید در دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

با حکم رئیس محترم دانشگاه، مدت زمان تصدی ریاست آقای دکتر مجید بقائی نژاد به عنوان رئیس دانشکده مهندسی برق...

انتصابات جديد در دانشکده مهندسي برق و الکترونيک
انتصابات جديد در دانشکده مهندسي برق و الکترونيک

با حکم رئيس محترم دانشگاه، مدت زمان تصدي رياست آقاي دکتر مجيد بقائي نژاد به عنوان رئيس دانشکده مهندسي برق...

انتصاب مدیر و معاون مدیر آموزشی و نماینده ریاست در کمیته ترفیع دانشگاه
انتصاب مدیر و معاون مدیر آموزشی و نماینده ریاست در کمیته ترفیع دانشگاه

با حکم ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر مهدی زعفرانیه، استادیار و عضو هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی به سمت مدیر آموزشی و...

انتصاب مدير و معاون مدير آموزشي و نماينده رياست در کميته ترفيع دانشگاه
انتصاب مدير و معاون مدير آموزشي و نماينده رياست در کميته ترفيع دانشگاه

با حکم رياست محترم دانشگاه آقاي دکتر مهدي زعفرانيه، استاديار و عضو هيأت علمي گروه رياضي کاربردي به سمت مدير آموزشي و...

دانشگاه حکیم سبزواری، پرچمدار بزرگداشت ادیب سترگ، ابوالفضل بیهقی
دانشگاه حکیم سبزواری، پرچمدار بزرگداشت ادیب سترگ، ابوالفضل بیهقی

همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، پنجشنبه شب با حضور غلامعلی حدادعادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نماینده مردم سبزوار در...

دانشگاه حکيم سبزواري، پرچمدار بزرگداشت اديب سترگ، ابوالفضل بيهقي
دانشگاه حکيم سبزواري، پرچمدار بزرگداشت اديب سترگ، ابوالفضل بيهقي

همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، پنجشنبه شب با حضور غلامعلی حدادعادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نماینده مردم سبزوار در...

ابلاغ مدير گروه جديد مکانيک و مسئول مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه
ابلاغ مدير گروه جديد مکانيک و مسئول مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه

طي حکمي از طرف رياست محترم دانشگاه، آقاي دکتر اسماعيل لگزيان، استاديار و عضو هيات علمي گروه مکانيک به عنوان مدير گروه...

ابلاغ مدیر گروه جدید مکانیک و مسئول مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه
ابلاغ مدیر گروه جدید مکانیک و مسئول مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر اسماعیل لگزیان، استادیار و عضو هیات علمی گروه مکانیک به عنوان مدیر گروه...