اخبار
اعلام زمان شروع تبلیغات نامزدهای عضویت در چهاردهمین دوره شورای صنفی رفاهی دانشجویان
اعلام زمان شروع تبلیغات نامزدهای عضویت در چهاردهمین دوره شورای صنفی رفاهی دانشجویان

به اطلاع می رساند: نامزدهای عضویت درشورای صنفی-رفاهی دانشجویان می توانند از روز شنبه مورخ ۹۳/۰۸/۰۳ لغایت دوشنبه مورخ ۹۳/۰۸/۰۵...

اعلام زمان شروع تبليغات نامزدهاي عضويت در چهاردهمين دوره شوراي صنفي رفاهي دانشجويان
اعلام زمان شروع تبليغات نامزدهاي عضويت در چهاردهمين دوره شوراي صنفي رفاهي دانشجويان

به اطلاع مي رساند: نامزدهاي عضويت درشوراي صنفي-رفاهي دانشجويان مي توانند از روز شنبه مورخ 93/08/03 لغايت دوشنبه مورخ 93/08/05...

گرامیداشت هفته تربیت بدنی
گرامیداشت هفته تربیت بدنی

همزمان با هفته تربیت بدنی(۲۶ مهر الی ۲ آبان ماه)، جمعی از مسئولان دانشگاه با حضور در دانشکده تربیت بدنی و...

گراميداشت هفته تربيت بدني
گراميداشت هفته تربيت بدني

همزمان با هفته تربيت بدني(26 مهر الي 2 آبان ماه)، جمعي از مسئولان دانشگاه با حضور در دانشکده تربيت بدني و...

برنامه بزرگداشت ابوالفضل بیهقی
برنامه بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

روز اوّل آبان، روز ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی گرامی باد برنامه بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ( آفریننده بزرگ تاریخ بیهقی) سخنرانان: ۱ـ...

برنامه بزرگداشت ابوالفضل بيهقي
برنامه بزرگداشت ابوالفضل بيهقي

روز اوّل آبان، روز ملّي بزرگداشت ابوالفضل بيهقي گرامي باد برنامه بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ( آفریننده بزرگ تاریخ بیهقي) سخنرانان: 1ـ...

رئیس دانشگاه در بازدید از دانشکده ادبیات:”اصل پاسخگویی و احساس مسئولیت، بایستی در تمامی مسئولان دانشگاه ساری و جاری شود”
رئیس دانشگاه در بازدید از دانشکده ادبیات:”اصل پاسخگویی و احساس مسئولیت، بایستی در تمامی مسئولان دانشگاه ساری و جاری شود”

در تداوم بازدیدهای دوره ای ریاست دانشگاه از حوزه های مختلف، دوشنبه ۲۸ مهر ماه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی...

رئیس دانشگاه در بازدید از دانشکده ادبیات:"اصل پاسخگویی و احساس مسئولیت، بایستی در تمامی مسئولان دانشگاه ساری و جاری شود"
رئیس دانشگاه در بازدید از دانشکده ادبیات:"اصل پاسخگویی و احساس مسئولیت، بایستی در تمامی مسئولان دانشگاه ساری و جاری شود"

در تداوم بازدیدهای دوره ای ریاست دانشگاه از حوزه های مختلف، دوشنبه ۲۸ مهر ماه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی...

رئيس دانشگاه در بازديد از دانشکده ادبيات:”اصل پاسخگويي و احساس مسئوليت، بايستي در تمامي مسئولان دانشگاه ساري و جاري شود”
رئيس دانشگاه در بازديد از دانشکده ادبيات:”اصل پاسخگويي و احساس مسئوليت، بايستي در تمامي مسئولان دانشگاه ساري و جاري شود”

در تداوم بازديدهاي دوره اي رياست دانشگاه از حوزه هاي مختلف، دوشنبه 28 مهر ماه، دانشکده ادبيات و علوم انساني...

امضای نخستین تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه با دفتر اسکان بشر سازمان ملل و …
امضای نخستین تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه با دفتر اسکان بشر سازمان ملل و …

با حضور نماینده دفتر اسکان بشر سازمان ملل در ایران، مدیرکل ستاد توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی کشور، اعضای شورای شهر،...