مصوبات هیأت امنا
صورتجلسه ی پانزدهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
صورتجلسه ی چهاردهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
صورتجلسه ی سیزدهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
صورتجلسه ی دوازدهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
صورتجلسه ی یازدهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
صورتجلسه ی نشست فوق العاده همزمان هيئت امناي دانشگاه حکيم سبزواري مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
صورتجلسه ی دهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
صورتجلسه ی نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
صورتجلسه ی نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴
صورتجلسه نهمین نشست عادی هیأت امنا از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار (۰۹شهریور ۱۳۹۸)
 • Page 1 of 2
 • 1
 • 2
 • >