معرفی گروه

گروه زیست‌شناسی دانشگاه حکیم سبزواری از سال 1375 با پذیرش دانشجوی زيست شناسی در مقطع کارشناسی (گرایش دبیری زیست‌شناسی عمومی) کار آموزشی خود را شروع نمود. معمولاً هر سال تحصيلی به طور متوسط 45 دانشجو در هر یک از رشته‌های زیست‌شناسی گیاهی و نیز زیست‌شناسی جانوری در مهر ماه، و 45 دانشجو در رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی در بهمن ماه همان سال پذيرش می‌شوند. از سال 1390 به بعد نیز گروه در 3 گرایش زیست شناسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

.

هم اکنون پذیرش دانشجو در گرایش‌های زیر انجام می شود:

.

کارشناسی:

  1. کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی (از 1396)

  2. کارشناسی زیست شناسی گیاهی (از 1397)

  3. کارشناسی زیست شناسی جانوری (از 1397)

  4. کارشناسی زیست‌شناسی عمومی (توقف پذیرش از 1397)
  5. کارشناسی بیوشیمی (توقف پذیرش از 1396)

.

کارشناسی ارشد:

  1. کارشناسی ارشد بیوشیمی

  2. کارشناسی ارشد سلولی و ملکولی

  3. کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری

.

آزمايشگاه‌های گروه زیست‌شناسی متشکل از 8 آزمايشگاه مختلف می باشد. دستگاه‌های گوناگونی برای انجام کارهای آموزشی، پژوهشی و تحقيقاتی در آزمايشگاه‌ها موجود می باشد و طرح های تحقیقاتی مختلف جانوری، مولکولی، گیاهی و… در حال انجام است .

گروه زیست‌شناسی در حال حاضر دارای 12 عضو هيات علمی تمام وقت و یک عضو هیات علمی وابسته می‌باشد.